دوره های سالانه آموزش زبان اسپانیایی در دانشگاه کمپلوتنسه مادرید

 دوره های سالانه آموزش زبان اسپانیایی  در دانشگاه کمپلوتنسه مادرید

دوره های سالانه آموزش زبان اسپانیایی در دانشگاه کمپلوتنسه با توجه به دانش دانشجویان از این زبان، بر اساس چارچوب زیر که مرجع مشترک زبان های اروپایی است، صورت می گیرد. لازم به ذکر است زبان آموزان در هر سطحی از زبان اسپانیایی قادر خواهند بود در این دوره ها ثبتنام کرده و به صورت حضوری و یا آنلاین در کلاسها شرکت کنند

 آزمون تعیین سطح در روز اول کلاس برگزار می شود و اما علاقه مندان به زبان اسپانیایی که دانشی از این زبان ندارند نیز می  توانند بدون آزمون از پایین ترین سطح که آ  یک یا همان سطح پایه شروع کنند

سطوح مرجع به قرار زیر می باشد

پایه A1

مقدماتی A2 

متوسط میانی B1

متوسط پیشرفته B2

پیشرفته متوسط C1

پیشرفته C2

در پایان هر ترم، آزمون نهایی برگزار می شود که در صورت قبولی، به زبان آموز اجازه می دهد تا با توجه به سطوح مرجع در برنامه درسی موسسه سروانتس، به سطح بعدی برود 

دوره های سه ماهه

 

پیشرفته C2

پیشرفته C1

متوسطه B2

متوسطه  B1

مقدماتی A2

 پایه A1

نگارش
مکالمه
کاربرد زبان
ددستور زبان         فرهنگ لغت
املا
تمرین های عملی
زمینه های فرهنگی
زمینه های فرهنگی اجتماعی

 

دستور زباند
نگارش
مکالمه
کاربرد زبان
فرهنگ لغت
املا
تمرین های عملی
تلفظ
زمینه های فرهنگی- مرحله آشنایی
زمینه های پایه

دستور زبان
نگارش
مکالمه
کاربرد زبان
فرهنگ لغت
املا
تمرین های عملی
تلفظ
زمینه های فرهنگی- مرحله پیشرفته
زمینه های فرهنگی اجتماعی – مرحله پیشرفته

دستور زبان
نگارش
مکالمه
کاربرد زبان
فرهنگ لغت
املا
تمرین های عملی
تلفظ
زمینه های فرهنگی- مرحله آشنایی
زمینه های فرهنگی – مرحله پایه
زمینه های فرهنگی اجتماعی – مرحله آشنایی
زمینه های فرهنگی اجتماعی – مرحله پایه

دستور زبان
نگارش
مکالمه
کاربرد زبان
فرهنگ لغات
املا
تمرین های عملی
تلفظ

دستور زبان
نگارش
مکالمه
کاربرد زبان
فرهنگ لغت
املا
تمرین های عملی
تلفظ
فرهنگی اجتماعی

کلاسهای زبان اسپانیایی

صد و بیست ساعت معادل 12 ساعت در هفته

صد و چهل ساعت معادل 14 ساعت در هفته

صد و شصت ساعت معادل 16 ساعت در هتفه

صد و هشتاد ساعت معدل 18 ساعت در هفته

دویست ساعت معدل 20 ساعت در هفته

رتبه بندی

تمام دروس فرهنگ اسپانیا با یک امتحان نهایی به پایان می رسند. پس از اتمام هر دوره سه ماهه، گواهی مربوطه با ذکر نوع دوره و مدت آن اعطا خواهد شد. برای زبان آموزان گواهی صادر می شود که در آن نمرات مربوط به دروس و میزان واحدها قید خواهد شد. برای دروسی که زبان آموز نمره قبولی دریافت نکرده باشد، گواهی حضور در کلاس با ذکر سطح و مدت دوره صادر خواهد شد

در صورت تمایل ،زبان آموز می تواند یادگیری زبان اسپانیایی را با مضامین فرهنگی تجربه کنید، بدین منظور می تواند کلاس های فرهنگ اسپانیایی را انتخاب کند

Viajes culturales

‫‪Nuevos‬‬ ‫‪productos‬‬ ‫‪de‬‬ ‫‪la‬‬ ‫‪tienda‬‬