Ghalamkari

Ghalamkari o Qalamkari algodón estampado